MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Den här modulen gör att systemet kan byggas ut det matchar din produktionsanläggnings storlek. Med hjälp av förgrenings-/utbyggnadsmodulen kan upp till 40 moduler monteras med tre utbyggnadsblock.
Förgreningsmodul
Utbyggnadsmodul