Fjärrterminalenhet (RTU)

Kommunicera säkert med SCADA-system. smartRTU tillåter 100% tillförlitlig fjärrövervakning och styrning av distibuerade anläggningar, även i extrema klimat.

"Remote Terminal Unit" baserad övervakning och styrning

För att ge kommunikation på ett säkert sätt med SCADA-system uppfyller smartRTU krav gällande 100% tillförlitlig fjärrövervakning och styrning av distribuerade anläggningstillgångar, även i extrema klimat. När det gäller kraftfulla funktioner som diagnostik, lagring av larm och händelser samt buffring av trenddata finns det höga krav på hanteringen av enheter som distribuerats i massiv skala, t.ex. när det gäller datasäkerhet, gränssnittsfrågor, kontinuitet och tillförlitlig kommunikation.

Mitsubishi Electric uppfyller dessa krav med smartRTU. Enheten stöder protokoll som DNP3 och IEC 60870. I smartRTU kombineras tillförlitligheten och robustheten hos vår standardteknik inom PLC med en smart kommunikationsgateway, kallad ME-RTU. Välj önskad effekt hos smartRTU beroende på tillämpningens storlek och komplexitet, para ihop ME-RTU med en PLC-enhet ur någon av serierna FX, L eller Q.

Dina fördelar

Mitsubishi Electrics smartRTU kombinerar kraven inom ett stort antal branscher i en enda enhet som är enklare än en konventionell RTU. Samtidigt ger den kraftfulla funktioner som enkelt kan användas och hanteras, även av personal utan avancerad utbildning. Enheter av typen smartRTU är skalbara från ett litet antal platser upp till flera hundra, via fjärrkonfigurationshantering.

Mitsubishi Electric smartRTU

  • Minimerar dina konstruktionskostnader genom centraliserat konstruktionsarbete
  • Kan användas i miljöer med gammal teknik, tack vare stöd för flera olika fältbussar
  • Hanterar kraven för små anläggningar upp till stora
  • Mycket låg effektförbrukning/li][li]Lagrar och vidarebefordrar dina data via en inbyggd historikenhet som möjliggör händelseloggning med tidstämplar och datasampling under längre tidsperioder
  • Kommunicerar dina datapaket via hacker-säkra SSL-krypterade VPN-tunnlar
Förfrågningar
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.