MELSECNET/H

Ett nätverk för styrenheter som kopplar samman tillverkande enheter på hög nivå.
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.