Andra nätverk

Compatible with various networks! Offering a variety of network interface modules!!
Ett nätverk för styrenheter som kopplar samman tillverkande enheter på hög nivå.
MODBUS-modulen kan användas för anslutning till MODBUS-kompatibla enheter som temperaturregulatorer och mätinstrument.
Gränssnittsmodul för PROFIBUS-nätverk.
Gränssnittsmodul för DeviceNet-nätverk.
Olika seriekommunikationsmoduler stödjer insamling, modifiering, övervakning och styrning av PLC- och tredjepartsdata.
Den här gränssnittsmodulen kan anslutas till ett nätverk av typen FL-net.
Den här gränssnittsmodulen ger stöd för nätverk av typen AS-i.
Förfrågningar
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.