Ethernet

Det här nätverket på hög nivå kan koppla samman olika avdelningar inom anläggningen.
Förfrågningar
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.