MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Ethernet-baserat, öppet, integrerat nätverk som möjliggör sömlös kommunikation mellan IT-systemet och verkstaden.
CC-Link IE TSN-modulen kan användas antingen som en huvudenhet eller som en lokal enhet. Styrningskommunikation som kräver realtidsresultat och TCP/IP-kommunikation kan blandas, vilket maximerar CC-Link IE TSN-enhetens prestanda och funktionalitet.

Kombinera realtidsstyrning och TCP/IP-kommunikation

Stöd för standard-Ethernet gör det möjligt att använda olika nätverkskompatibla enheter och diagnostikprogram, vilket ger en integrerad nätverksstruktur som är enkel att upprätthålla. Ethernet-kommunikation med stöd för TCP/IP-kommunikation, till exempel information som har samlats in och analyserats av enheter på kanten och IT-system, kan blandas på samma linje med realtidsstyrningskommunikation från CC-Link IE TSN.

Enkelt byte av underordnade enheter

Nätverksstationsparametrar som är sparade i CPU-modulen distribueras automatiskt till underordnade moduler när nätverket initieras och när frånkopplade stationer returneras till nätverket. Enskild registrering av parametrarna på varje station behövs inte efter att de underordnade enheter har bytts ut.