MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Nästa generations spindelmotorer, utrustade med högt varvtal och hög verkningsgrad

Ny typ av Spindelmotorer med hög prestanda i SJ-D-Serien Spindelmotorer med hög prestanda i SJ-V-Serien Spindelmotorer med högt varvtal och lågt tröghetsmoment i SJ-VL-Serien Spindelmotorer för drivna verktyg i HF-KP/HF-SP-Serien Inbyggda Spindelmotorer i SJ-BG-Serien IPM-Spindelmotorer

Ny typ av spindelmotor med hög prestanda SJ-D-serien

Motorns energiförluster har minskats betydligt genom att magnetkretsen optimerats.

SJ-DG-serien

Spindelmotor med hög effekt och stort moment Tillägget av SR-klassning (%ED-klassning) har gett högre effekt och bättre accelerations/deaccelerations-prestanda.

SJ-DL-serien, Spindelmotorer med lågt tröghetsmoment och hög prestanda

Spindelmotorer speciellt framtagna för Borr/Gäng-maskiner har lagts till i utbudet av nya spindelmotorer i SJ-D-Serien, för att ge väsentligt snabbare borrning och gängning.

SJ-BG-serien

Inbyggd spindelmotor Den elektriska konstruktionen har optimerats för att ge ökade kontinuerliga momentvärden per volymenhet, för att möjliggöra mindre spindelenheter.

HG-JR-serien

Kompakta spindelmotorer för bearbetande maskiner som är konstruerade för att likna mindre servomotorer med hög effekt, men som fortfarande kan leverera höga varvtal (8 000 varv/min). De här motorerna bidrar till att minska spindelns storlek, t.ex. för spindlar som används vid roterande bearbetning.

Spindelmotorer med hög prestanda SJ-V-serien

Det finns ett stort utbud av spindelmotorer som alla är redo att stödja en stor mängd olika maskinbearbetningsbehov.

Spindelmotorer med lågt tröghetsmoment och hög prestanda SJ-VL-serien

Spindeln är specialanpassad för gängskärningsmaskiner som kräver snabbare borrning och gängskärning.

Spindelmotorer för verktyg HF-KP/HF-SP-serien

Genom att utnyttja fördelarna med en servomotors karaktäristik, bland annat liten storlek och stor effekt, fungerar den här motorn som en kompakt spindelmotor med hög effekt som kan hantera höga varvtal (6 000 varv/min).

IPM-spindelmotor

Som svar på önskemål om minskad storlek och högre verkningsgrad introduceras en IPM-motor som ger ytterligare energibesparingar.