MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Nano-styrningskompatibel servomotor som passar bra för olika typer av maskiner

Motorserien HF med medelhögt tröghetsmoment Motorserien HF-KP med lågt tröghetsmoment Linjära motorer i LM-F-serien Direktdrivna servomotorer i TM-RB-serien

HG-serien

Motorer med medelstort tröghetsmoment, stor noggrannhet och högt varvtal. Givarnas upplösning är starkt förbättrade. Servomotorerna har jämn gång och utmärkta accelerationsegenskaper, vilket gör dem lämpliga för matningsaxlar i bearbetande maskiner.

Motorer med medelstort tröghetsmoment HF-serien

Maskinens precision vid högt tröghetsmoment är säkrad. Passar för maskiner som kräver snabb acceleration.

Motorer med lågt tröghetsmoment HF-KP-serien

Passar för en extraaxel som kräver positionering med hög hastighet.

Linjär servomotor LM-F-serien

Eliminering av transmissionsmekanismer, bland annat backlash, möjliggör smidig och tyst drift även vid höga varvtal.

Direktdriven motor TM-RB-serien

Direktdriven kombinerad motor med högt tröghetsmoment och styrsystem med stark återkoppling ger snabb acceleration och positionering för jämnare rotation .