Så fungerar det

Hur genomför man digitaliseringen på bästa sätt?

För att lyckas med digitaliseringen behöver ni börja med att besvara fyra frågor utifrån ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv: Vilka affärskritiska utmaningar finns i produktionen för att öka lönsamheten? Vilken information krävs för att möta utmaningarna? Hur kan ni på ett effektivt sätt få tillgång till den nödvändiga processinformationen? Och hur kan denna data omvandlas till beslutsunderlag och återkopplas till produktionen?

När ni har svaren på frågorna är nästa steg att hitta det område där digitaliseringen initialt kan ge störst effekt. Det finns mängder av möjligheter till förbättring, därför är det viktigt att ni börjar med att identifiera er viktigaste utmaning. Är det datasäkerhet, energi, förebyggande underhåll eller OEE? Eller något annat?

Effektivisering är en kombination av flera olika utmaningar. Därför är nyckeln till en lyckad digitalisering att ha en klar målbild. En god strategi är att inledningsvis fokusera på den mest uppenbara nyttan och sedan utöka projektet steg för steg.

Av den anledningen är det bra att bygga på en modulär digital plattform som är både flexibel och skalbar så att du snabbt kan generera värde och sedan skala upp efterhand.

Börja mäta på en maskin

I ett första steg rekommenderar vi att börja med en maskin/den del där ni tror att ni har störst potential att identifiera insatser för att effektivisera produktionen. Genom enkel inkoppling av enstaka insignaler, färdiga applikationer för HMI och PLC som laddas via SD-kort, kan ni direkt följa upp och agera. Det kan till exempel vara på maskinstatus, produktionsutfall, stopporsaker eller OEE. Det går att göra per dygn, timme, skift eller order, både i realtid och historiskt via inbyggd loggning. Lösningen konfigureras helt och hållet via det intuitiva gränssnittet i operatörsinterfacet. Samma interface används även för operatören under drift för att ange stopporsaker som ligger till grund för sammanställd uppföljning.

Analysera data från flera maskiner

Steget att addera flera maskiner och få sammanställd produktionsuppföljning för en hel produktionsenhet är lika enkelt som den första fristående installationen. Den centrala datainsamlingen bygger på standardiserad datastruktur där varje maskin har en unik Insamlade data som bearbetas, filtreras, analyseras och kompletteras med den information som är nödvändig för er produktion. Nödvändiga kopplingar mot databaser och affärssystem ligger också i denna del av lösningen.

Presentera beslutsunderlag i realtid

En effektiv produktion bygger på att rätt person får rätt beslutsunderlag i rätt tid. Med vår lösning får du grundläggande templates för att visa sammanställda produktionsdata. Det ger snabbt en överblick för hur hela er verksamhet presterar både i realtid och historiskt. Naturligtvis kan dessa presentationsvyer förändras beroende på vilken data som skall presenteras, vem som är mottagare samt beroende på vilken plattform information skall presenteras på.

Förfrågningar
Vill du veta mer om fördelar och funktionalitet i vår digitala plattform ICONICS Suite?