Fördelar med digitalisering

Vad vinner man på att digitalisera?

I en digitaliserad produktionsmiljö ökar möjligheterna att effektivt arbeta med till exempel Overall Equipment Effectiveness (OEE), förebyggande och prediktivt underhåll, spårbarhet, hållbarhet, datasäkerhet och analys.

När olika funktioner i företaget får tillgång till relevant information kan alla medarbetare på olika sätt bidra till att skapa ökad affärsnytta. Det kan gälla allt från inköp och materialflöden till underhåll, produktdesign och logistik.

Genom att få en ökad förståelse för verksamhetens olika delar kan du identifiera de områden som har potential till effektivisering. Det kan handla om att öka användningsgraden, minska kassationer, minska energiförbrukningen och öka processförståelsen.

I grund och botten handlar digitalisering om att förvandla data till lönsamma affärer.

Förfrågningar