• Hem
  • Anläggningar/övrigt
  • Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Strävan efter sekretess på internet

Mitsubishi Electric Corporation anser att sekretess på internet är viktigt. Den här policyn förklarar hur Mitsubishi Electric Corporation behandlar informationen om dig som vi får via internet. Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig i egenskap av besökare på webbplatsen (kallas hädanefter ”Webbplatsen”) vilka slags uppgifter om dig vi samlar när du besöker Webbplatsen, hur uppgifterna används och ifall vi lämnar dem vidare till någon.

Tillämpningsräckvidd

Den här sekretessdeklarationen gäller för Mitsubishi Electric Corporation och Mitsubishi Electrics webbplats (http://se.mitsubishielectric.com/sv/). Deklarationen gäller inte för webbplatser som tillhör andra företag eller organisationer som Webbplatsen länkar till.

Ej personrelaterade uppgifter

I allmänhet kan du besöka Webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. Men vi kanske samlar in information automatiskt (d.v.s. inte genom registrering) som inte kan kopplas till dig som individ, i syfte att ge bättre service till våra kunder. Vår tjänst samlar automatiskt in information som exempelvis besökarantal och besöksfrekvens på Webbplatsen, men bara på sådana sätt som håller informationen anonym. Denna information sammanställs för att mäta antalet besök, snittiden för ett besök på Webbplatsen och hur mycket av Webbplatsen som används så att vi kan förbättra Webbplatsen. Vi granskar inte information om enskilda individer. Mitsubishi Electric Corporation kanske använder s.k. cookies som visar hur och när webbsidor på Webbplatsen besöks och hur många som besöker dem. En cookie är en datauppgift som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som sedan sparas i ditt system men inte samlar in uppgifter som kan identifiera enskilda personer. Du kan ställa in din webbläsare så att du meddelas innan en cookie tas emot, så att du får välja om du vill ta emot den eller ej. Du kan också ställa in webbläsaren så att cookies inaktiveras. Men om du gör det kanske vissa delar av vissa webbplatser inte fungerar korrekt.

Personuppgifter

Mitsubishi Electric Corporation följer helt och hållet Japans lagar och regler, nationella policyer och andra regler för skydd av personuppgifter.

Personuppgifter kan definieras som varje uppgift som kan användas för att identifiera en individ, inklusive men inte begränsat till förnamn, efternamn, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation.

Mitsubishi Electric Corporation samlar ibland in personuppgifter från sina kunder under pågående affärsverksamhet. På Webbplatsen samlas personuppgifter in framför allt genom olika kontakt- eller frågeformulär.

När vi skriftligen begär personuppgifter direkt från dig redovisar vi hur vi avser att använda informationen och ber om din tillåtelse. När vi samlar in personuppgifter på andra sätt meddelar vi på vår webbplats hur vi avser att använda dem.

När du förser oss med personuppgifter använder vi uppgifterna för att svara på och bekräfta din begäran, och vi kanske sparar uppgifter om begäran av samma skäl. Dessutom kanske vi sparar och behandlar personuppgifterna för att underlätta vår kundrelation och delar den med våra dotterbolag och dotterföretag i världen så att vi bättre förstår dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster.

Ibland kanske Mitsubishi Electric Corporation genomför onlineundersökningar för att bättre förstå våra besökares behov och profil. När vi genomför en undersökning vidtar vi alla nödvändiga mått och steg för att meddela hur vi använder uppgifterna vi samlar in från dig. På vår webbplats kan det finnas tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer där du ombeds ange dina personuppgifter. Vi använder uppgifterna som du tillhandahåller i syfte att genomföra kampanjen, till exempel för att ge kundsupport eller kontakta dig i händelse av vinst.

Mitsubishi Electric Corporation använder inte och sprider inte uppgifter som insamlats från enskilda besök på Webbplatsen eller uppgifter som du lämnar till oss till någon tredje part i syfte att sälja, hyra ut eller på annat sätt marknadsföra dina personuppgifter. Ibland kanske vi anlitar tredjepartsleverantörer för att utföra eller hjälpa oss med onlineundersökningar, tävlingar, lottdragningar eller andra kampanjer. Det kan exempelvis vara hantering av undersökning eller kampanjen, sammanställning av data eller tillhandahållande av kundsupport. Dessa parter har undertecknat ett sekretessavtal innan de utför några tjänster för vår räkning. De delar inte med sig av några personuppgifter de får från dig, utan använder dem bara för att börja eller fortsätta tillhandahålla tjänsterna för vår räkning.

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till Mitsubishi Electric Corporation. Om du väljer att inte lämna de personuppgifter vi begär så kan du ändå besöka det mesta av webbplatsen, men du kanske inte kan använda vissa delar, erbjudanden och tjänster som kräver samverkan med dig.

Barn

Barn som inte har förälders eller målsmans tillstånd ska inte lämna personuppgifter på Webbplatsen. Inget eller mycket lite av materialet på Webbplatserna riktar sig till barn, men Mitsubishi Electric Corporation uppmuntrar alla föräldrar och målsmän att instruera sina barn i hur de använder personuppgifter säkert och ansvarsfullt när de använder internet.

Meddelande om ändringar

Om Mitsubishi Electric Corporation väljer att ändra sekretessdeklarationen publicerar vi ändringarna i det här avsnittet, så att du alltid vet vilken information vi samlar in, hur vi eventuellt använder informationen och ifall vi delar den med någon annan.

Frågor eller kommentarer

Det är viktigt för oss att veta vad besökarna tycker om våra tjänster och våra policyer. Om du har frågor eller känner oro om den här sekretessdeklarationen eller någon annan av våra produkter och tjänster online eller offline ber vi dig kontakta webbansvarig på ”Kontakta oss

Ditt samtycke

Genom att du använder denna webbplats godkänner du villkoren i vår sekretessdeklaration och att vi samlar in och behandlar personuppgifter i de syften som angetts ovan.