Produkter

Produkter

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering

Mitsubishi Electric är världsledande inom Värmepumpar & Luftkonditionering för bostäder, kontorslokaler och industrilokaler. Värmepumpar & Luftkonditionering ger enastående resultat i de vitt skilda klimat som finns i Japan. Våra ingenjörer arbetar med att utveckla mycket sofistikerade och hållbara enheter och system, som klarar av kontinuerlig drift i nästan alla naturliga klimatvillkor i världen. Varje produkt är ett litet underverk i sig som kan drivas i åratal med lågt buller, energieffektiva prestanda och minimal miljöpåverkan.

Automotive Equipment

Automotive Equipment

Mitsubishi Electrics Automotive Equipment är kärnan i många vanliga fordon, hybridfordon och nästa generations fordon som drivs med ren energi och tillhandahålls av världens ledande biltillverkare. Utöver att tillhandahålla processorer (hjärnan i fordonselektroniken), generatorer, startmotorer, servostyrsystem och multimediasystem för fordon så tillhandahåller Mitsubishi Electric även en mängd avancerade och högklassiga fordonskomponenter för bättre förtjänster, säkerhet och ekologi.

Factory Automation

Factory Automation

Mitsubishi Electric Factory Automation är en världsledande aktör inom försäljning, support och produktion av automationsprodukter. Produkter som vi marknadsför är bland annat styrsystem, frekvensomriktare, servostyrning, robotar, CNC, HMI, Scada och lågspänningsprodukter.
Vi erbjuder även kompletta helhetslösningar inom automation.

Exempel på lösningar

Handtorkar

Handtorkar

De här ultrasnabba handtorkarna använder jetstrålar av luft som torkar händerna på några sekunder. Mitsubishi Electric tog fram tekniken 1993, och handtorkstypen har blivit allt populärare med tiden. Idag finns de installerade i hotell, restauranger, shoppingcenter, skolor och andra offentliga inrättningar i länder världen över. Den energisnåla och tysta driften ger en helt ny nivå av komfort och nöjdhet hos användarna, samtidigt som driftkostnaderna minskar.

Avfuktare

Avfuktare

Mitsubishi Electrics kompakta, energisnåla avfuktare avlägsnar överskottsfukt från luften. De är enkla att använda och underhålla. Systemen bidrar till att minska kondens- och mögeltillväxt, samt förkortar tiden det tar att torka tvätt.