FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3101

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric ska betala böter som ålagts av kanadensisk domstol

PDF-version (PDF:83.0KB)

TOKYO, 26 april 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelar idag att man har godkänt ett beslut från Ontario Superior Court of Justice att betala böter som uppgår till 13 400 000 kanadensiska dollar (omkring 1,1 miljarder yen). Detta har gjorts efter en omfattande intern granskning. Betalningen gäller överträdelse av lagen Canadian Competition Act och rör vissa fordonsdelar.

Mitsubishi Electric ser mycket allvarligt på detta och har haft ett nära samarbete med en undersökning som påbörjades 20 juli 2011.

Mitsubishi Electric vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att efterlevnadsåtgärder införs från grunden så att allmänhetens förtroende återställs.

Betalningen av vitet kommer inte att förändra Mitsubishi Electrics konsoliderade ekonomiska prognos för räkenskapsåret som slutar i mars.

Åtgärder för konkurrensrätt gällande fordonsutrustning

Mitsubishi Electrics Automotive Equipment Group grundade kontoret för efterlevnad avseende fordonsutrustning (Automotive Equipment Compliance Office) den 1 oktober 2011. Syftet var att se över interna regler och efterlevnadsutbildning för anställda. Mitsubishi Electric bildade efterlevnadsavdelningar inom varje affärsgrupp den 1 oktober 2012 och är konsekventa i sitt åtagande att förtjäna allmänhetens förtroende. De har sedan dess upprättat en mängd olika åtgärder för att ytterligare stärka efterlevnadsprogram avseende inte bara konkurrensrätt utan alla lagar och regleringar.