Mitsubishi Electric Group lanserar 51 internationella företagswebbplatser!

Under 2015 började Mitsubishi Electric implementera sin plan att lansera och starta en Corporate Site-verksamhet i var och en av de 31 länderna och en region (EMEA) i vilken Mitsubishi Electric Group har ett lokalt företag eller entitet. Man har nu nått denna milstolpe med den framgångsrika lanseringen av originalplanens 51* företagswebbplatser, som alla har genomförts och implementerats.

Syftet med detta projekt är att förbättra både medvetenheten och förståelsen för Mitsubishi Electric Group i varje land för att ytterligare bidra till global affärsverksamhet samtidigt som man hjälper till att bygga upp det globala varumärket.

Informationen på varje företagswebbplats består av två typer av innehåll för att bidra till att uppnå dessa mål: gemensam ”global” information från det globala huvudkontoret, samt ”lokal” information som är specifik för varje land eller region. Generellt sett har varje webbplats skapats och bibehållits i det eller de språk som anses nödvändiga för företag i varje land/region. Det nuvarande antalet språk för företagswebbplatser världen över uppgår till 23, och innefattar stora språk i Europa, Asien och Central- och Sydamerika. Det finns även en webbplats på arabiska. Gemensam global information skapas på amerikansk engelska, och översätts sedan till alla språk som krävs innan de laddas upp på webbplatserna. Lokala webbansvariga i varje land/region ansvarar för att uppdatera och/eller publicera sin specifika lokala information.

Ett optimerat ramverk för verksamheter och arbetsgrupper, som täcker allt från webbplatsstruktur och design till ledning och verksamhet, har införts för att driva webbplatser effektivt och felfritt. Website Production Center och Translation Center utgör kärnan i detta ramverk, och båda är projektpartners som valts för sina globala referenser och erfarenheter. Website Management Center inom Corporate Advertising Division på Mitsubishi Electrics globala huvudkontor hanterar projektpartners och det övergripande projektet.

För närvarande uppdateras dessa 51 webbplatser gemensamt mer än 1 000 gånger (inklusive översättningar) per månad, vars genomförande hittills har varit smidigt och fritt från stora problem.

Framöver kommer lokala webbansvariga, projektpartners och ledningsgruppen att arbeta tillsammans för att förbättra Mitsubishi Electrics globala företagswebbplatser som ett strategiskt centrum för varje lands kommunikationsaktiviteter.

Ta en titt på valfri företagswebbplats genom att klicka på region-/språkväljaren högst upp till höger på någon av de 51 webbplatserna. Du kommer att tas till motsvarande sida för det land och språk du väljer.

*I vissa länder finns företagswebbplatsen tillgänglig på mer än ett språk, vilket svarar för skillnaden mellan antal länder (31 länder + 1 region) och antal webbplatser (51 webbplatser).