FoU/teknik

Främja en anda av uppfinningsrikedom för att ligga steget före i toppmodern teknik.

Mitsubishi Electrics orubbliga engagemang inom forskning och utveckling hjälper oss att skapa nästa generations banbrytande tekniker. Genom våra forskningscenter runt om i världen antar vi teknikens utmaningar för att bidra till ett bättre samhälle i framtiden.

FoU-centra

Forskningscenter runtom i världen som stödjer Mitsubishi Electrics produkutveckling och affärsverksamhet.

Mitsubishi Electric Groups immaterialrättsliga aktiviteter

Belyser gruppens immaterialrättsliga aktiviteter