Gruppens miljöpolicy

Mitsubishi Electric Group anser att vår planet måste skyddas för framtida generationer. Att begränsa vår påverkan på miljön är därför en av våra viktigaste ledningsmässiga prioriteter. Vi strävar efter att bli ett "ledande globalt grönt företag" genom att lösa problem globalt med produktion av energibesparande produkter och system och genom att bygga social infrastrukturer i verksamheter över hela världen, i syfte att bidra till att skapa ett samhälle där både ett "hållbart samhälle" och "säker, trygg och bekväm livsstil" uppnås samtidigt.

Vi kommer att använda våra tekniska kunskaper och nya innovationer för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet i huvudsak genom att minska utsläppen av växthusgaser och främja hållbar resurscirkulation och samtidigt hjälpa till att bevara biologisk mångfald. Mitsubishi Electric Group kommer även att sträva efter att bidra på ett positivt sätt genom kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster, med fokus på minskning av storlek och vikt, hög prestanda, resursbesparingar och energieffektivitet.

Vi uppmuntrar anställda och deras familjer att ta del i miljöaktiviteter med sina bostadsområden och därmed befrämja miljömedvetenhet. Som en ansvarig samhällsmedborgare ska vi även informera offentligheten om våra miljöinitiativ för att främja ömsesidig förståelse.

Utöver att följa lagarna och respektive sociala normer, ska vi förbli lyhörda för samhällsförändringar och göra miljöhänsyn till en permanent del av vår verksamhet.

Vilket framgår av vårt företagsmotto ”Positiv förändring” är vårt slutgiltiga mål att förbättra kvaliteten på människors liv samtidigt som vi på ett positivt sätt bidrar till jordens natur.

April 2018
President och VD
Takeshi Sugiyama

T Sugiyama