Miljödeklaration: Ekoförändringar

Ekoförändringar är Mitsubishi Electric Groups miljömässiga motto, och uttrycker gruppens hållning vad gäller miljöförvaltning. Genom en mängd verksamheter för hemmet, kontor, fabriker, infrastruktur och till och med yttre rymden, bidrar vi till förverkligandet av ett hållbart samhälle. I linje med Mitsubishi Electric Groups företagsmotto ”Positiv förändring”, som speglar vår strävan efter att alltid uppnå förbättring och göra förändringar i enlighet med detta, står ekoförändringar för våra ansträngningar att arbeta tillsammans med våra kunder för att förändra den globala miljön till det bättre.

Det är en hög prioritet för oss att bestämma hur vi skapar ett hållbart samhälle med problem som den globala uppvärmningen, uttömmande av resurser och energiutmaningar i åtanke. Som företag strävar vi efter en balans vad gäller ett bekvämt samhälle för människor och en miljömedveten modern civilisation som baseras på bidrag till miljöhänsyn och stabil förbättring. Ekoförändringar representerar inte enbart ord eller imageskapande, Mitsubishi Electric Group vill snarare införa ekoförändringar runtom i världen i sin affärsverksamhet, i strävan efter hänsyn till miljön och bidrag till miljön som är grundade i verkligheten. Ekoförändringar tillkännagavs i juni 2009 i Japan, i juni 2010 internationellt och i april 2012 i Kina.

Ekoförändringar, koncept för utformning av logotyp

Logotypens klara gröna sfär står för en värld av förändringar till det bättre, från hemmet till yttre rymden. ”Rörelse”-designen uttrycker förbättringar gjorda av anställda, och vidtagandet av omedelbara åtgärder tillsammans med våra kunder för att åstadkomma positiva förändringar i samhället.