Med målet att bli ett globalt och ledande grönt företag

Mitsubishi Electrics mål är att vara ett globalt, ledande grönt företag som bidrar till förverkligandet av ett rikare samhälle. Baserat på våra tillväxtstrategier och Miljövision 2021, arbetar vi för att förverkliga ett hållbart samhälle där människor runt om i världen lever nöjda och har ett bekvämt liv, där olika former av liv samexisterar.

Våra åtgärder baseras specifikt på tre pelare som anges i Miljövisionen 2021: "skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp", "skapa ett återvinningssamhälle" och "respektera biologisk mångfald." Inom alla verksamhetsområden ser vi det som vårt uppdrag att främja utvecklingen av innovativa produkter och tjänster som har hög energi- och resurseffektivitet, och att distribuera dem i hela samhället, och samtidigt minska miljöpåverkan av våra aktiviteter. Följaktligen implementeras initiativ baserade på de tre pelarna för anskaffning av material, tillverkning, distribution och all annan affärsverksamhet. Vi expanderar även initiativ som dessa på global nivå, som är den praktiska tillämpningen av Ekoförändringar, vårt miljömotto, och bekräftar därmed vårt åtagande att bidra ytterligare till förverkligandet av ett rikare samhälle.

Med målet att bli ett globalt, ledande grönt företag

Mitsubishi Electrics mål är att vara ett globalt, ledande grönt företag som bidrar till förverkligandet av ett rikare samhälle. Vi fortsätter att tillämpa ekoförändringar i praktiken som ett sätt att förändra våra egna handlingar och samhället så att det blir mer miljömedvetet.