Företagsprofil

Företagsdata

En snabb översikt över vårt företag, företagsdata, verksamheter och andra grundläggande fakta.

Meddelande från presidenten

Ett meddelande om vårt företagsmotto ”Positiv förändring” från vår ordförande och vd.

Meddelande från presidenten

Företagets mission

Vårt företags mission och sju vägledande principer är grunden för våra satsningar för att berika samhället.

Företagets mission

Företagsstrategi

Vi vägleds av vår policy om balanserad företagsledning, vi strävar efter en allt högre tillväxt.

Företagsstrategi

Mitsubishi Electrics historia

Läs mer om Mitsubishi Electrics långa historia om innovation och teknisk spetskompetens.

Mitsubishi Electrics historia