Översikt

Mitsubishi Electric Corporations historia

Mitsubishi Electrics historia är historien om utvecklingen av det moderna Japan. Företaget grundades 1921, när Mitsubishi Shipbuilding Co. (nu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) avknoppade en fabrik i Kobe i Japan som tillverkade elmotorer för havsgående fartyg, till ett nytt företag som hette Mitsubishi Electric Corporation.


Under det året gick företaget in i konsumentsektorn genom att tillverka och marknadsföra en elektrisk fläkt, som blev en succéprodukt. Under det kommande årtiondet landade företaget stora kontrakt, däribland ett avtal för utvecklingen av en omformarstation för elektrisk järnväg.


Under 1930-talet började Mitsubishi Electric tillverka, installera och underhålla hissar och rulltrappar samt tillverka elproduktionsutrustning. Företaget fortsatte snabbt att växa och utvidgas och hade år 1960 utvecklats till en av de mest innovativa, diversifierade tillverkarna av elektrisk utrustning i Japan. I början av 1960-talet riktade företaget även in sig på miljömedvetna tillverkningstekniker – många år innan miljöföroreningar blev ett allvarligt problem.


Under de kommande två årtiondena började företaget utvidga sin räckvidd samtidigt som de etablerade sig som en pionjär inom utvecklingen av datorer, avancerade luftkonditioneringssystem, fordonselektronik, satelliter som drivs av solcellsteknik och kärnkraftsproduktion.


Från 1980 fram till idag har den takt i vilken Mitsubishi Electric har introducerat och förfinat banbrytande tekniker och produkter som gynnar samhället, industrin och enskilda individer varit inget mindre än häpnadsväckande. Dessa tekniker inbegriper världens första storskaliga LCD-skärm för idrottsarenor, världens största tv-skärmar med katodstrålerör (CRT) för konsumentmarknaden, världens första spiralrulltrappa, världens snabbaste hissar, antenntekniken bakom världens första kommersiella internettjänst under flygning, och mycket mer.


Idag är Mitsubishi Electric en global jätte med verksamhet i 40 länder, mer än 120 000 anställda, och konsoliderad nettoförsäljning på mer än 39 miljarder US-dollar. (Siffrorna är per den årliga rapporten 2014.)