Mitsubishi Electrics historia

Översikt

Mitsubishi Electrics historia är historien om utvecklingen av det moderna Japan. Företaget grundades 1921, när Mitsubishi Shipbuilding Co. (nu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) avknoppade en fabrik i Kobe i Japan som tillverkade elmotorer för havsgående fartyg, till ett nytt företag som hette Mitsubishi Electric Corporation.

Översikt

Innovativ historia

Vår väg mot framtiden byggs på en oavbruten tradition av innovation och hög kvalitet. Nästa århundrade kommer att fortsätta med traditionen ”Positiv förändring.”

Innovativ historia

Historien bakom företagslogotypen

Läs mer om utvecklingen av Mitsubishi Electrics företagslogotyp och företagsmotto.

Historien bakom företagslogotypen